Vol 8, No 2 (2018)

Special Issue

Essays in Memory of Professor Karol Wolfke
Issue editor: Bartłomiej Krzan

Table of Contents

Introduction

Bartłomiej Krzan
PDF
1-2

Part One: Professor Karol Wolfke

Jan Kolasa
PDF
3-7
Dagmara Kornobis-Romanowska
PDF
8-9
Aleksander Cieśliński
PDF
10-11

Part Two: Sources of International Law

Przemysław Saganek
PDF
12-35
Robert Uerpmann-Wittzack
PDF
36-46

Part Three: General Problems of Customary Law

Genowefa Grabowska
PDF
47-58
Jan Kolasa
PDF
59-71
Marcin Kałduński
PDF
72-84
Michał Stępień
PDF
85-96

Part Four: Specific Perspectives on International Customary Law

Władysław Czapliński
PDF
97-111
Michał Kowalski
PDF
112-126
Cezary Mik
PDF
127-171
Michał Balcerzak
PDF
172-187
Jerzy Menkes
PDF
188-203
Bartosz Ziemblicki
PDF
204-217
Anna Wyrozumska
PDF
218-232
Rudolf Geiger
PDF
233-243
Krzysztof Wójtowicz
PDF
244-248
Anna Czaplińska
PDF
249-257
Adam Basak
PDF
258-286
Joanna Konderla
PDF
287-300
Bartłomiej Krzan
PDF
301-318
Elżbieta Mikos-Skuza
PDF
319-330
Patrycja Grzebyk
PDF
331-345

Part Five: Environmental Law

Kazimierz Równy
PDF
346-359
Małgorzata Masternak-Kubiak
PDF
360-371
Malgosia Fitzmaurice
PDF
372-394
Barbara Mielnik
PDF
395-404

Part Six: EU Law

Dagmara Kornobis-Romanowska
PDF
405-428
Aleksander Cieśliński
PDF
429-446
Adriana Kalicka-Mikołajczyk
PDF
447-462
Lidia Brodowski
PDF
463-478